BilXtra: Over 80 verksteder over hele Norge

Her vil du finne det meste av info du måtte ønske. Vi tar service og reparasjoner alvorlig, og benytter deler lsom har OBD-kvalitet eller bedre.

Vi gir inntil 5 års garanti på deler og jobb, varierer noe fra leverandører.

Spør oss først, kan lønne seg.

Mobilitetsgaranti:
Kontakt oss: [email protected]
BilXtra Butikk: 468 23 524
BilXtra Verksted: 468 23 987
Når skal din bil inn til PKK – EU konrtoll:

Om BilXtra-kjeden
Delekatalog til din bil med service og rep. deler:
Intranett – butikk:
Intranett – verksted:
BilXtrakatalogen m. utstyrog rekvisita:
Kampanjer: